Príčiny bezvedomia

Príčiny bezvedomia

Pojem bezvedomie nie je úplné presný. Správnejšie by sa takýto stav mal označovať ako porucha vedomia a popri tom by sa mal klasifikovať stupeň danej poruchy. Pri poruchách vedomia dochádza k narušeniu celkovej aktivity centrálneho nervového systému následkom porušenia integrity jeho súčastí.

Poruchy vedomia sa spájajú s rôznymi príčinami. Najčastejšie vyskytujúcimi sa sú príčiny týkajúce sa samotného mozgu. K strate vedomia dochádza pri cievnych a ischemických mozgových príhodách, subarachnoidálnom krvácaní, nádoroch alebo neuroinfekciách. Ďalšie príčiny sa zaraďujú do skupiny, kedy bezvedomie nastáva v dôsledku poruchy v inej časti organizmu. Najčastejšie ide o zlyhanie dýchania a obehu, šok, krvácanie alebo arytmiu. Je dôležité si uvedomiť, že pri takýchto poruchách dochádza k zníženému prekrveniu a s tým spojenému, okysličeniu mozgu, čo môže bez odstránenia príčiny viesť k smrti. Okrem spomínaných príčin môže byť bezvedomie spôsobené aj rôznymi toxínmi. Dajú sa rozdeliť na endogénne a exogénne. Prvé spomínané bývajú zodpovedné za bezvedomie pri poruchách pečene alebo obličiek a pri cukrovke. Medzi exogénne toxíny zaraďujeme látky ako oxid uhoľnatý, oxid uhličitý, ale aj niektoré druhy liekov. Vo všeobecnosti sú poruchy vedomia spôsobené hlavne nadmernou konzumáciou alkoholu, epilepsiou, úrazmi, cievnou mozgovou príhodou, cukrovkou alebo otravami.

Pri stratách vedomia je kľúčová rýchla prvá pomoc, pretože pretrvávajúca porucha centrálneho nervového systému je nezlúčiteľná so životom. Preto by mal každý človek vedieť, čo v prípade bezvedomia robiť.

Čo by ste ešte mali vedieť:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *
Pridajte komentár do diskusie a podelte sa o svoje skúsenosti.