Príčiny autizmu

Príčiny autizmu

Autizmus sa dá v skratke popísať ako porucha, pri ktorej dochádza k problémom v komunikácii medzi rôznymi časťami mozgu. Často sa spája s poruchou sociálneho správania a komunikácie. Aj keď býva život ľudí postihnutých autizmom neraz náročný nielen pre nich, ale aj pre okolie, dá sa takýmto ľuďom pomôcť zlepšiť kvalitu života.

Názory na príčinu vzniku autizmu sú rôzne. Aj keď neexistuje presne stanovená príčina, predpokladá sa, že v rozvoji tejto choroby môže hrať úlohu genetika. Aj keď sa stále skúmajú konkrétne gény, ktoré by mohli byť za autizmus zodpovedné, výskyt tohto ochorenia vrámci jednej rodiny poukazuje na možnosť správnosti takéhoto vysvetlenia. Iné štúdie sa snažia dokázať spojenie autizmu s prostredím dieťaťa, u ktorého dôjde k jeho rozvoju. Aj takáto možnosť sa javí ako správna, aj keď ešte nie je veľmi preskúmaná. Ďalej existujú hypotézy, ktoré spájajú rozvoj autizmu s vakcínami, avšak žiadne štúdie tieto hypotézy dodnes nepotvrdili.

Aj keď je autizmus naozaj závažné ochorenie, ktoré znemožňuje normálny život ľuďom postihnutým touto chorobou, dá sa s ním pri včasnej diagnóze veľa urobiť. Aj napriek tomu, že má väčšina autistov celý život problém so spoločenským správaním, môže sa správnou liečbou a prístupom dosiahnúť pomerne výrazné skvalitnenie života.

Čo by ste ešte mali vedieť:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *
Pridajte komentár do diskusie a podelte sa o svoje skúsenosti.