Príčiny infarktu

ochorenia.info059

Infarkt myokardu patrí k najčastejším dôvodom náhleho úmrtia. Rizikové skupiny sú hlavne muži po päťdesiatom roku života, obézny ľudia a tí, ktorí nevyznávajú zdravý životný štýl. Infarkt je ...

Príčiny hnačky

ochorenia.info052

Hnačka patrí k pomerne bežným ochoreniam a väčšinou nie je špeciálne nebezpečná. Je spojená s nadmerným vylučovaním riedkej stolice a ak sa v jej priebehu dodržiava pitný režim, dá sa pretrpieť bez ...

Príčiny depresie

freeimages.co.uk medical images

Depresia je niečo čo nechce nikto zažiť. Ak je človeku zle po fyzickej stránke, vždy môže zájsť k lekárovi a povedať mu čo ho bolí. Ak ale dochádza k problémom vo sfére psychiky, príčiny sa často ...

Príčiny chrápania

ochorenia.info085

Chrápanie trápi pomerne veľa ľudí a to nielen ľudí, ktorí ním trpia, ale aj ľudí, ktorí to musia počúvať. Aj keď je chrápanie výrazne podceňované, netreba si myslieť, že to nie je problém. ...

Príčiny cukrovky

ochorenia.info080

Cukrovka patrí k najzávažnejším metabolickým ochoreniam dnešnej medicíny. Charakterizuje ju porucha vychytávania a využívania glukózy, ktorá je spôsobená nedostatkom alebo nesprávnou funkciou hormónu, ...

Príčiny bezvedomia

ochorenia.info029

Pojem bezvedomie nie je úplné presný. Správnejšie by sa takýto stav mal označovať ako porucha vedomia a popri tom by sa mal klasifikovať stupeň danej poruchy. Pri poruchách vedomia dochádza k narušeniu ...

Príčiny bolesti hlavy

ochorenia.info021

Bolesť hlavy vie znepríjemniť aj ten najkrajší okamih v živote človeka. Takéto bolesti patria k najnepríjemnejším a ak sa opakujú často, treba za nimi hľadať vážnejšiu príčinu, pretože ľudskom ...

Príčiny autizmu

ochorenia.info055

Autizmus sa dá v skratke popísať ako porucha, pri ktorej dochádza k problémom v komunikácii medzi rôznymi časťami mozgu. Často sa spája s poruchou sociálneho správania a komunikácie. Aj keď býva život ...

Príčiny akné

ochorenia.info006

Nepríjemné vyrážky na tvári netešia nikoho, kto nimi trpí. Akné nie je len problémom mládeže. Mnoho dospelých ľudí s ním bojuje celý život. Aj keď ide hlavne o kozmetický problém netreba ho ...

Príčiny anémie

ochorenia.info028

Anémia je stav organizmu, keď sa v krvi pacienta nenachádza dostatok zdravých červených krviniek. Keďže hlavnou úlohou červených krviniek je transport kyslíka k orgánom, bývajú príznaky tohto ochorenia, ...